Inzerce

Canticum Camerale a hosté. Od renesance po současnost

Canticum Camerale a hosté. Od renesance po současnostso19lis19:00Typ událostiKoncert vážné hudbyVizovice, Kostel sv. Vavřince19:00

podrobnosti o události

Koncert proběhne za podpory statutárního města Zlína a Zlínského kraje.
VSTUPNÉ 150 KČ, senioři a studenti 100 Kč, děti do 15 let zdarma.

Koncert komorního sboru Canticum Camerale a jeho hostů.

Na tomto koncertě budete mít možnost slyšet jak hudbu starou, tak i tu naprosto současnou, kterou pro tuto příležitost zkomponoval M. Hromádka, a sbor Canticum Camerale se v něm ohlédne za 40 lety své existence, během nichž provedl mnohá díla známá i méně známá.

Zazní skladby těchto autorů:
Pirro Albergati, Karel Josef Einwaldt, Giovanni Felice Sances, Giovanni Battista Alovisi, Jacobus Handl Gallus, Václav Michna z Otradovic a Miroslav Hromádka

Účinkují:
Kateřina Šujanová- soprán 
Tereza Krejčí – alt
Ondřej Múčka – tenor
Martin Šujan – bas
Eva Kalová – housle
Veronika Svačinová – housle
Braňo Lariš – viola 
Vít Bébar – varhanní pozitiv
Dalibor Pimek – violoncello
Komorní sbor Canticum Camerale
Sbormistr a hudební autor – Miroslav Hromádka
Přepis, spartace historických pramenů, dirigent – Eduard Tomaštík.

Zlínský komorní smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale založil v roce 1982 dirigent Roman Válek. Od počátku zaměřil repertoár na hudbu období Ars nova – Renesance a baroka. V roce 1990 se dirigentem sboru stal Jaroslav Kyzlink. V letech 1997-2002 pracoval jako hlavní sbormistr Tomáš Ibrmajer, pak krátce Dan Kalousek a Petr Švehlík. V letech 2003-2005 se sborem spolupracoval opět R. Válek, pod jehož vedením vznikly úspěšné projekty (Vánoční koncerty 2003 a 2004, Händelovo oratorium Mesiáš ve spolupráci s bratislavským barokním orchestrem Solamente Naturali Baroque a provedení Schützovy Historie o narození Ježíše Krista). Od roku 2006 vede Canticum Camerale sbormistr a dirigent Eduard Tomaštík, Prvním společným projektem byla vánoční mše Již slunce z hvězdy vyšlo A. V. Michny z Otradovic. Ve spolupráci s E. Tomaštíkem se sbor věnuje interpretaci děl, která v naší době ještě nezazněla. Jsou to převážně skladby z období baroka jako například novodobá premiéra Nešpor ke vzkříšení Páně římského rodáka G. F. Sancese, mše francouzského skladatele Sébastiena de Brossarda Missa Quinti Toni, Mariánské nešpory italského skladatele Pirra Albergatiho, Velikonoční nešpory Giovanni Antonia Rigattiho, méně známá Missa A. V. Michny z Otradovic a Žalmy jeho učitele Pietra Verdiny, v r. 2011 Nešpory na Narození Páně Antonia Bertaliho a na Velikonoce r. 2013 novodobou premiéru mše Missa primi toni italského skladatele Alouisiho, který působil na Moravě u Dietrichsteinů. 
Kromě toho v roce 2010 sbor uvedl v premiéře opus současného autora a člena sboru Miroslava Hromádky pro sbor a continuo Missa brevis (2010), r. 2018 Hromádkovo Requiem z r. 2017, r. 2021 Te Deum téhož autora, (obojí ve spolupráci s dirigentem J. Kadavým a orchestrem kroměřížské konzervatoře). 
V roce 2012 oslavil sbor 30 let od svého založení výročním koncertem Vivaldiho Magnificat a Barokními koledami v úpravě M. Jakubíčka pod taktovkou zakladatele R. Válka a poté pokračuje v uvádění děl staré hudby opět s E. Tomaštíkem. Z následujících provedených koncertů můžeme zmínit např. madrigalové koncerty r. 2014 Máš-li hlas, zpívej a 2015 O Fortuna; 2016 Skladby olomouckých kapelníků, 2017 Vocalis decalogus K. J. Einwaldta , 2019 Missa Ferdinandi G. Valentiniho a po pandemické přestávce dnes sbor nejen znovu připomene některé renesanční a barokní skladby, ale také poprvé provede několik menších současných děl od M. Hromádky.
Canticum Camerale také příležitostně spolupracuje se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů a s Městským divadlem Zlín. 
Za 40 let svého působení provedl sbor nespočet koncertů, účastnil se domácích i zahraničních festivalů a soutěží a deset let pořádal ve Zlíně a okolí Velikonoční festival duchovní hudby. Kromě velkého počtu amatérsky pořízených nahrávek nahrál i několik studiových CD, z nichž poslední byla Messa e Salmi G. F. Albergatiho (2010).
Pěveckým sborem Canticum Camerale prošlo okolo 200 zpěváků, z nichž někteří zůstali tělesu věrni po celou dobu, někteří odešli, aby se věnovali hudbě profesionálně, a někteří se do něj po čase vrátili. Průběžně přicházejí zpěváci noví a je velkým přáním všech členů, aby nových a mladých hlasů ve sboru přibývalo.

MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (*1975 Valašské Klobouky). Dirigent, sbormistr, tenorista a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál) a JAMU (obor dirigování sboru a dirigování orchestru). Získal doktorát z hudební vědy na FF MUNI v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. V letech 1996 – 1998 působil jako asistent sbormistra operního sboru Janáčkova divadla v Brně a Brněnského akademického sboru. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. V posledních letech se E. Tomaštík zabývá také žánrovými přesahy staré hudby a hledá společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Současně působí také jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr spolupracuje s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Je zakládajícím členem hudebního tria Ponk, jehož hlavním záměrem je tlumočit široké veřejnosti moravský folklór moderními prostředky.

Miroslav Hromádka (*1970 Sehradice) od svých 20 let žije a působí ve Vizovicích. 
V letech 1988–1994 vystudoval sólový na brněnské konzervatoři a už v době studia účinkoval v operních inscenacích a činohře. Poté hostoval také jako sólista v opeře ND Brno a jednu sezónu v ND Moravskoslezském v Ostravě. Později se začal věnovat převážně interpretaci barokní hudby se soubory Capella regia musicalis, Musica Florea, Societas Incognitorum a dalšími. V roce 1998 ztvárnil titulní roli Imenea ve stejnojmenné opeře G. F. Händela v rámci festivalu Pražské jaro. Ze zdravotních důvodů však musel pěveckou kariéru opustit. V současnosti učí M. Hromádka na ZUŠ Zlín-Malenovice, věnuje se práci sbormistra a hlasového pedagoga a zpívá v komorním sboru. Řadu let působí také v ochotnickém divadle a hraje ve dvou rockových skupinách. Je autorem dvou úspěšných muzikálů, písňového cyklu pro děti, latinského duchovního opusu Missa Brevis, Requiem z roku 2017 pro sbor, sóla a orchestr, Te Deum pro sbor, sóla a orchestr z r. 2020 a jeho zatím posledním skladatelským počinem z r. 2022 je soubor drobnějších duchovních vokálních skladeb z dnešního programu.

více

místo konání

Vizovice, Kostel sv. Vavřince