Inzerce
DomůNovinkyŘeditelství silnic: Zvýšíme bezpečnost na silnici ze Slušovic do Liptálu

Ředitelství silnic: Zvýšíme bezpečnost na silnici ze Slušovic do Liptálu

Ředitelství silnic Zlínského kraje plánuje opatření, kterými by se mohla zvýšit bezpečnost silničního provozu mezi Slušovicemi a Liptálem.

Ředitel ŘSZK Bronislav Malý o tom hovořil na Dopravní snídani s BESIPem, která se uskutečnila 13. října 2016 v malém sále Kongresového centra ve Zlíně.

„V rámci zpracovávané projektové dokumentace je na silnici III/4915 mezi Slušovicemi a Liptálem řešeno usměrnění a zklidnění silničního provozu pomocí vodorovného a svislého dopravního značení. Navrhované úpravy se týkají pěti úseků,“ uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Prvním místem, kterého se budou chystaná opatření týkat, je křižovatka, přechod pro chodce a zastávkový pruh hromadné dopravy u vjezdu do firmy Greiner Packaging ve Slušovicích. V místě přechodu dojde k optickému zúžení silnice vyznačením ostrůvků pro chodce. Bude upraven chodník u zastávky. Vodorovným dopravním značením bude zdůrazněn zákaz zastavení a stání v místě zastávkového pruhu. Dopravní značky začátku a konce obce budou přesunuty blíže k zástavbě.

V Neubuzi bude usměrněn prostor obou křižovatek. Mezi křižovatkami bude omezena rychlost na 70 kilometrů v hodině, u křižovatek na 50 km/h. Bude doplněno dopravní značení u sjezdů na hlavní silnici a připojení místních komunikací. Na okraji Neubuzi směrem od Všeminy bude silnice pomocí vodorovného dopravního značení lokálně zúžena a budou zde osazeny svislé směrové desky.

Úpravy obdobného charakteru jsou navrženy také pro křižovatku se silnicí, která vede na Dešnou, a ve Všemině. V Liptále bude doplněno vodorovné dopravní značení. Na celé trase budou doplněny vodorovné vodicí čáry (po okrajích komunikace) a souvislá nebo přerušovaná dělicí čára (uprostřed komunikace). Svislé dopravní značky budou řidiče upozorňovat na zúžené místo silnice mezi Všeminou a Liptálem.

[widgetkit id=167]

Dopravní snídaně s BESIPem jsou půldenní konference odborníků zabývajících se problematikou bezpečnosti pozemních komunikací. Vždy jedenkrát za rok je postupně ve všech 14 krajích organizuje pod záštitou ministra dopravy společnost RSE Project Ostrava. Hlavním smyslem setkání je upozorňovat na riziková a nehodová místa na pozemních komunikacích a hledat způsoby, jak na nich zvýšit bezpečnost silničního provozu. Letošní ročník Dopravních snídaní se zvlášť zaměřoval na rizika střetu vozidla s pevnou překážkou a na železniční přejezdy.

HLavní partneři