Inzerce
DomůDešnáVelká oslava v malebné obci. 650 let Dešné připomnělo bohatou historii i...

Velká oslava v malebné obci. 650 let Dešné připomnělo bohatou historii i krásnou současnost

Fotoreportáž

Uprostřed krásné přírody proběhly 16. září oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci Dešná. Domácí i přespolní návštěvníci v hojném počtu zavítali na bohatý program, který se uskutečnil odpoledne a večer ve sportortovně-rekreačním areálu. 

Program oslav začal v jednu odpoledne úvodním slovem Dagmar Daňkové. Paní starostka připomněla bohatou historii i současnost jedné z nejmenších obcí ve Zlínském kraji. „Život tady byl velmi těžký. Na málo úrodných svahovitých polích, v kamení a jílu hledali její obyvatelé obživu. Dešňané byli většinou zemědělci, živili se ovocnářstvím a chovem dobytka. Velkou část stravy tvořila ovesná nebo pohanková kaše maštěná konopným olejem, mléko, sýr, ovoce a zelí,“ řekla. Připomněla taky pravděpodobný původ názvu obce. „Budˇ bylo odvozeno od slova déšť, původně a dosud nářečím dešč, tedy Deščná je místo nebo osada, kde často a hojně prší. Další výklad názvu vychází od slova deska: co je z desek, je deščené, spisovně deštěné. Deščná je tedy dřevěná osada, což by odpovídalo bývalému charakteru obce. Jméno vsi je Deschna. psáno roku 1373 Decznam, roku 1464 Dessna, roku 1481 Deščna, později Deštná.“

Otec Lukáš požehnal zrestaurovanému kříži

Kulturní program doplnil slavnostní akt žehnání zrestaurovaného kříže otcem Lukášem ze slušovické farnosti. K němu paní starostka uvedla: „Kříž tu stával od nepaměti, podle záznamů v obecní kronice v roce 1935 postavila obec nový kříž. Dřevo zakoupila obec od Stanislava Manďáka za 120 Kč, a kříž zhotovil tesař František Jasenský. 18. srpna 1935 byl kříž slavnostně posvěcen páterem Gabrielem Vlčkem, farářem v Trnavě, toho času administrátorem ve Všemině. Zcela nového kříže se Dešná dočkala v roce 1991, vyrobil ho místní tesař Josef Hanáček. Kříž se symbolickou kovovou korunou je zhotoven z tesařsky opracovaného dubu, který se směrem nahoru, ke kolmo osazeným ramenům kříže, kónicky zužuje. Na tělese kříže i ramenou je upevněna stylizovaná trnová koruna, zhotovená ze silného plechu, kterou vyrobil František Gavenda. Kolem kříže bylo upevněno jednoduché kovové ohrazení z armovacího drátu. Informace o vysvěcení tohoto kříže bohužel nejsou k dispozici. V roce 2021 byl kříž kompletně zrestaurován Matějem Bednaříkem ze Slušovic byly 100 000 Kč a dotace byla 70 000 kč. Oplocení stálo 50 000 Kč, to hradila obec ze svého nechala zhotovit. Na restaurování kříže a úpravu okolí se nám podařilo získat dotaci, náklady včetně úpravy okolí a výměny ohrazení za rozpočtu.“

Ve sportortovně-rekreačním areálu vládla po celý den slavnostní a přátelská atmosféra, postupně přicházeli hosté i gratulanti. S kyticí a blahopřáním se tu objevili mimo jiné i zástupci Mikroregionu Slušovicko, jehož je Dešná velice aktivním členem.

Sázka na zářijový termín (Dešňané se mj. chtěli vyhnout časové kolizi s oslavami v okolních obcích) se ukázala být správná, počasí bylo ideální! Kulturní program na pódiu báječně doplnily show Klauna Brdíka či dětmi milované shazování bonbónů z letadla. Na počest luku a šípu ve znaku Dešné také probíhal po celé odpoledne turnaj v lukostřelbě, kterého se zúčastnila většina návštěvníků akce! Velký zájem byl taky o expozici fotografií od historie až po současnost obce.

HLavní partneři