Inzerce
DomůNovinkyVizovský Glass Atelier Morava zahájil výstavu v Domě kultury

Vizovský Glass Atelier Morava zahájil výstavu v Domě kultury

Fotoreportáž a průvodní slovo Jiřího Vosmíka, známého českého sklářského výtvarníka, spojená s pozvánkou na výstavu, která se Infocentru koná do konce září.

GLASS ATELIER MORAVA ve Vizovicích zahájil svou činnost k zajímavému datu, kterým byl pátek 13. prosince v roce 1991 a stal se tak první, soukromou sklárnou postavenou po „Sametové revoluci“ v tehdejším Československu. Zároveň byl tímto okamžikem položen ve Vizovicích základní kámen nové tradice, jakou je klasická ruční výroba skla. V roce 2021 oslaví sklárna třicáté výročí od svého založení.

 Můžeme konstatovat, že v současné době, kdy v naší republice zanikají z převážně ekonomických důvodů i nesrovnatelně větší sklářské podniky, je tento fakt světlou výjimkou dokládající že tato malá sklárna má dobré základy a to jak v oblasti personální, tak i v naplňování dobře (rozumně) stanovených úkolů a dlouhodobých cílů.

Jiří Vosmík (* 1946, Černovice)
Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školuv Kamenickém Šenově, obor malované sklo, pod vedením
Karla Rybáčka. Po ukončení studií v roce 1965 pracoval jako výtvarník v Moravských sklárnách.

Záměrem tvůrců křehké krásy ve vizovickém atelieru je výroba sortimentu, který dokonale slouží svému účelu a zároveň potěší srdce zákazníka ladnou křivkou svých tvarů a nadčasovostí designu.

Charakteristickým rysem vizovického skla je od samého počátku kombinace brilantního křišťálu s modrou, případně zelenou barevkou. Tento trend je v posledních letech obohacován o detaily v celé škále nových, zajímavých, různobarevných pudrů a frit. Kalíškové soubory a dárkové předměty včetně unikátních skleněných objektů, jsou zdobeny a tvarovány tradičními ručními technikami přímo na huti v žáru pece. Výsledkem pak jsou výrobky, které splňují nejpřísnější kritéria designu a kvality, což dokumentuje celá řada ocenění a vyznamenání udělených designerovi Jiřímu Vosmíkovi z nichž lze uvést kupříkladu opakovaně cenu „Vynikající design“ udílenou mezinárodní komisí Institutu průmyslového designu České republiky, nebo „Zlaté jehlany“ veletrhů SIBO v Praze.

Glass Atelier představuje svou produkci na různých výstavách a tématických veletrzích jak v České republice, tak i v zahraničí. Za mnohé lze jmenovat Prahu, Brno, Český Krumlov, Frankfurt n/M., Madrid, Milano, Houston, Dallas, New York a další.

Za dobu činnosti Glass Atelieru byly jeho výrobky vyvezeny do více jak padesáti zemí celého světa a v tuzemsku se s nimi můžeme setkat v celé řadě luxusních prodejen a galerií ve všech větších městech naší republiky. V areálu sklárny je malá, stylově zařízená prodejna, kde zájemce nalezne široký sortiment z produkce atelieru, včetně souběhů exportních souborů za výhodné ceny. Samozřejmostí je i možnost prohlídky podnikové vzorkovny a v případě zájmu, z nadhledu pozorovat práci sklářů, při jejich náročné práci v žáru sklářských pecí.

Touto stručnou charakteristikou jsme se pokusili přiblížit vám v kostce historii sklářského atelieru G.A.M. Vizovice.

Závěrem tohoto úvodního slova si dovolujeme popřát všem návštěvníkům této výstavy příjemný kulturní zážitek a vyjádřit přesvědčen, že se s vámi v co největším počtu setkáme v naší podnikové prodejně v areálu závodu na Nádražní ulici.

Vizovice 7.7.2020 JV.


Glass Atelier Morava – Tradiční ruční výroba skla
– oficiální web

HLavní partneři